Bitcoin Madenciliğinin 2030’daki Olası Karbon Emisyonu Hesaplandı!

New York Digital Investment Group (NYDIG)‘un yaptığı araştırmaya göre, Bitcoin madenciliğinin enerji tüketimi önümüzdeki on yılda genel tüketimin %0.5’lik oranının altında kalacağını gösteriyor.

NYDIG, ‘Bitcoin Net Zero’ adlı araştırma raporunu yayımladı. Bu rapora göre Bitcoin madenciliğinin enerji tüketimi ve karbon emisyonu önümüzdeki yıllarda yükselmeyecek. NYDIG kurucusu Ross Stevens ve Castle Island Ventures, ortağı Nic Carter’ın hazırladığı raporda, çeşitli sebeplerden karbon emisyonunun nasıl değişebileceğini yorumladılar. Bu sebepler, Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalar, zorluğu artan madencilik ve enerji tüketimi gibi konularda çeşitlilik gösteriyor.

Çalışmaya göre 2030 yılında, Bitcoin fiyatının olası değerlerine göre farklı tahminlerde bulunuldu. Bunlardan bir tanesi 2030 yılında BTC fiyatının 60.000$ olması. Bu durumda elektrik tüketimi 2024 yılında 120TWh ve karbon emisyonunun 47 MtCO2 olacak. Bu tarihten sonra hızla düşmeye devam ederek, 2028 yılında 0’a yaklaşması bekleniyor.

İkinci tahmin ise 2030 yılında BTC fiyatının 490.000$ olması. Bu durumda elektrik tüketimi 2027’e kadar artacak ve 2020 yılının 11 katı olacak. Karbon emisyonu ise 7 kat artacak. Bu durumda bile 2040 yılında karbon emisyonu 22 MtCO2 ve dünya geneline oranla %0.9 oranında olacak. Yani en kötü senaryo şu şekilde:

Bitcoin’in 10 Trilyon $’lık piyasa değerine ulaştığı en yüksek fiyat senaryomuza göre, Bitcoin emisyonu dünya toplamının sadece %0.9’una eş değer kalıyor.

Raporda kaynak olarak 2020 yılının verileri kullanılmış ve gelecekteki Bitcoin madenciliğinin gelecekteki büyümesi öngörülerek hesaplamalar yapılmıştır. Ayrıca madencilikte kullanılan makinelerin elektrik tüketimi ve verimliliği de araştırmaya katılmış durumda.

Araştırmaya göre, Bitcoin madenciliğinde 2020 yılında 62 TWh elektrik tüketildi. Bu da dünya toplamında kullanılanın %0.04’üne denk gelirken, Karbon emisyonu da 2020 yılında dünya geneline göre %0.1’ine denk geliyordu.

Filipinler, Bitcoin Ağı Kadar Enerji Tüketmiyor!

Cambridge Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, Bitcoin ağı Filipinler’den daha fazla enerji tüketiyor. Yıllık 101 TWh enerji tüketen BTC madenciliği Filipinler’den çok enerji tüketmiş oluyor. Fakat ABD’deki buzdolaplarının toplamından da daha az enerji tüketiyor.

Yapılan araştırmada Bitcoin madenciliği için tamamen yenilebilir enerji kullanımı planları yapıldığı sonucuna varıldı.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.