Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO) Nedir?

Dao Nedir?

DAO’nun açılımı, Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon anlamına gelir. En basit tanımı ise, DAO’lar bir lidere ya da otoriteye ihtiyaç duymayan, kontrolün tek bir otorite etrafında toplanması yerine merkeziyetsiz ve bilgisayar kodu ya da programları tarafından yönetilen özerk kuruluşlardır. DAO’lar önceden akıllı sözleşmelerle belirlenen iş yapılarına sahiptir.

Dao’lar ve Akıllı Sözleşmeler

Akıllı sözleşmelerin kullanımı ile, herhangi bir insan müdahalesi olmadan bir DAO harici bilgilerle çalışabilir ve bunlara dayalı komutlar yürütebilir. Akıllı sözleşmeleri tanımlayacak olursak, belirli koşullar yerine getirildiğinde ve gerçekleştiğinde yürütülecek şekilde programlanmış sözleşmelerdir. Bu kural ve koşullara genellikle DAO paydaşları tarafından karar verilir.

DAO’larda geleneksel kuruluşlarda olan hiyerarşi sistemi yoktur. Bunun yerine DAO’lar, kuruluşun çıkarlarını üyelerin çıkarlarıyla aynı tutar ve bu amaçlarına ulaşmak için dağıtılmış bir kullanıcı ağını destekler. Orijinal kurallar dizisi oluşturulduktan ve akıllı sözleşmelerle programlandıktan sonra, DAO’lar genellikle erişmek isteyen herkesin katılabileceği bir finansman haline gelir.

DAO’larda Güvenlik

DAO’ların birincil güvenlik endişesi, kuruluşu yöneten kodda bir sorun yaşanırsa, durumu hızlı ve kolay bir şekilde değiştirecek bir yöntemin olmamasıdır. Bir DAO çalışır duruma gelir gelmez, DAO’nun kodunu değiştirmek ve hata düzeltmelerini uygulamak çok zordur. Açık kaynak kod tüm kullanıcılar tarafından görülebildiği fakat kolayca düzeltilemediği için, geliştiricilerin hataları yamalaması için yeterli hız ve zaman yoktur. Bu durum, hatalardan yararlanabilen potansiyel kullanıcıların güvenlik tehditi oluşturması demektir. Bir DAO’daki kodu düzeltmek, kodun tamamen yeniden yazılmasını ve ağdaki tüm fonların taşınması için bir anlaşma yapılmasını gerektirir. Tüm bunlar, DAO’nun güvenliğindeki açıkların, merkezi bir sisteme kıyasla daha fazla sömürülebilir olduğu anlamına gelir.

DAO’ların Faydaları

Potansiyel güvenlik endişelerine rağmen, DAO’lar kullanıcılara birçok avantaj sağlayabilir.

Şeffaflık : Dao’lar açık kaynak kod sistemine sahip oldukları için, kullanıcılar ağı yöneten kodun yanı sıra blok zincirinde gerçekleşen tüm işlemleri açıkça görebilir. Bu, kullanıcılara merkezi bir ağla karşılaştırıldığında yüksek düzeyde şeffaflık sağlar.

Daha verimli organizasyon: DAO’lar, ağ üzerinde işlemleri yürütmek için, merkezi olan güvenilir üçüncü taraf kullanmak yerine, sözleşmeleri önceden tanımlanmış kod ve koşulları kullanır. Bu durum üçüncü bir tarafa güvenmenin getirdiği maliyet ve güvenlik risklerinin çoğunu ortadan kaldırır.

Merkeziyetsiz (özerk) bir yapı: DAO’lar, kuruluşu geliştirmek için yatırımcılara teklifler ve fikirler sunar. DAO’nun merkeziyetsiz yapısı sayesinde, herhangi bir yatırımcı ağdaki paylarına bakılmaksızın teklif ya da fikir sunabilir. Tekliflerin gönderilmesi ayrıca bir paraya mal olacağı için, teklifi yapan kullanıcıların sunumlarında pay sahibi olması sağlanarak, sunulan tekliflerin kalitesi artırılır.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.